מדיניות משלוחים

משלוחים ואספקה

 

הזמנה שסכומה אינו עולה על  500 ש״ח תחויב בדמי משלוח בסך של 35 ש"ח, הזמנה שסכומה מעל  500₪ לא תחויב בדמי משלוח, למעט מדפסות, מסכים ומכונות למינציה אשר דמי המשלוח בגינם הינם כפי שמופיעים באתר.  מפעילת האתר תספק את המוצרים ללקוח עד 3 ימי עסקים לכל המאוחר מיום אישור ההזמנה.יובהר כי מפעילת האתר לא תישא באיחור אשר נובע בעקבות חברת השליחויות, אלא בגין איחור שלה בלבד. שירות המשלוחים יתבצע באמצעות דואר שליחים של חברת דואר ישראל, ע"י מפעילת האתר בעצמה וכן וכל חברת שליחויות אשר עמה תעבוד מפעילת האתרITלהלן: "חברת השליחויות"), השירות  מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי חברת השליחויות ומפעילת האתר.  (להלן: "אזור השירות"). אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. מפעילת האתר מתחייבת לשלוח את כל המוצרים בזמן האספקה, אולם הדבר תלוי גם כן בחברת השליחויות, יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל חברת השליחויות, לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת.מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה למפעילת האתר ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם למוצר ע"י חברת השליחויות , לרבות עיכוב באספקה, מוצר שבור, וזאת בתנאי שנגרם ע"י חברת השליחויות, האחריות חלה על חברת השליחויות ועל הלקוח בלבד.ישנה אפשרות לאיסוף עצמי בימים א'-ה' החל בין השעות 09:00 – 18:00 בכתובת הרצל 37 ראשון לציון, איסוף עצמי ייעשה בתיאום מראש עם מפעילת האתר.

 

logo בניית אתרים